مرخص لنا من طرف

Registrar Agreed From ANRT for .MA

مجانا مع كل النطاقات
  • لوحة إدارة النطاق
  • إعادة توجيه النطاق *
  • إعداة توجيه البريد *
  • إدارة Dns *
تحتاج مساعدة؟
  • +212 539 71 42 32
  • support @ nh .ma

أسعار النطاقات


تقدم النجاح هوست للاستضافة و تطوير المواقع ، باقة متنوعة من امتداد النطاقات ، تفي لكل الأغراض و لكل التخصصات في مجال الأعمال و الشبكات و الجمعيات و المعلوميات و الترفيه و كذا الخدمات المدنية و الاجتماعية و الحكومية .

الامتدادات المتوفرة
الامتداد إخفاء المعلومات التسجيل التجديد النقل استعادة التملك
.cloud 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.200,00Dh
.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.clothing 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.tech 600,00Dh 600,00Dh 600,00Dh 1.500,00Dh
.co.ma 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh N/A
.watch 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.me 300,00Dh 300,00Dh 300,00Dh 1.700,00Dh
.hosting 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.eu 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.shop 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 2.500,00Dh
.bargains 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.200,00Dh
.one 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1.500,00Dh
.online 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1.500,00Dh
.de 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1.700,00Dh
.shopping 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.200,00Dh
.fm 1.000,00Dh 1.000,00Dh 1.000,00Dh 1.500,00Dh
.ma 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh N/A
.gifts 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 150,00Dh
.in 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 100,00Dh
.network 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.co 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.700,00Dh
.press 800,00Dh 800,00Dh 800,00Dh 1.700,00Dh
.bid 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1.500,00Dh
.news 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.site 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1.500,00Dh
.es 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1.700,00Dh
.marketing 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1.500,00Dh
.market 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1.300,00Dh
.cc 300,00Dh 300,00Dh 300,00Dh 1.000,00Dh
.org 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.gift 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.000,00Dh
.ws 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 200,00Dh
.systems 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.tv 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.700,00Dh
.social 450,00Dh 450,00Dh 450,00Dh 1.700,00Dh
.cheap 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.football 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.click 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.000,00Dh
.us 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.tienda 500,00Dh 500,00Dh 500,00Dh 1.500,00Dh
.pw 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.500,00Dh
.info 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.diamonds 500,00Dh 500,00Dh 500,00Dh 1.500,00Dh
.co.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.computer 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.gov.ma 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh N/A
.it 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 500,00Dh
.equipment 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.futbol 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh 1.200,00Dh
.link 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1.000,00Dh
.tel 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh 1.700,00Dh
.moda 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.050,00Dh
.at 300,00Dh 300,00Dh 300,00Dh N/A
.net 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.bike 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.me.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.software 400,00Dh 400,00Dh 400,00Dh 1.200,00Dh
.press.ma 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh N/A
.be 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1.000,00Dh
.supply 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.download 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.website 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.000,00Dh
.name 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.shoes 500,00Dh 500,00Dh 500,00Dh 2.000,00Dh
.trade 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.com 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.cn 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.200,00Dh
.org.uk 120,00Dh 120,00Dh مجانا N/A
.kaufen 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.technology 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.org.ma 200,00Dh 200,00Dh 200,00Dh N/A
.fr 150,00Dh 150,00Dh 150,00Dh 1.500,00Dh
.supplies 250,00Dh 250,00Dh 250,00Dh 1.500,00Dh
.host 1.000,00Dh 1.000,00Dh 1.000,00Dh 2.500,00Dh
.biz 120,00Dh 120,00Dh 120,00Dh 1.700,00Dh
.boutique 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.500,00Dh
.auction 350,00Dh 350,00Dh 350,00Dh 1.200,00Dh

تفعيل النطاقات من 5 دقائق حتى 1 ساعة من وقت تأكيد الدفع .

  • Les domaines .MA sont régis par l'ANRT et soumis à la charte de nommage et La procédure alternative de résolution des litiges.
  • L'ANRT stipule également que l'enregistrement d'un nom de domaine ayant trait à «un terme réservé», est soumis à des conditions particulières liées à l'identité et au droit du demandeur et lui communiquer tout élément démontrant son droit sur le nom de domaine demandé, et ce dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.L’ANRT étudie les éléments communiqués par votre Prestataire et décide de son activation ou de sa suppression.L’ANRT communique sa décision au prestataire dans un délai de cinq jours, sauf dans le cas où l’ANRT ait besoin d’un avis externe. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
  • L'ANRT a publié une liste de domaines reservés. Cette liste est consultable en cliquant sur ce lien.
  • Les procédures de gestion de NDD ".ma" (Enregistrement, renouvellement, résiliation, modification, transfert de NDD et changement de prestataire) sont décrites sur www.registre.ma ainsi que le whois est consultable sur ce même site.